Thursday, September 29, 2011

Dan siapakah yang lebih zalim...

(Ayat 114:Surah Al-Baqarah)
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

ASHABUN NUZUL ayat 114 (dipetik dari naskah TAFSIR QUR'AN PER KATA keluaran Maghfirah Pustaka)
Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa ayat ini sebagai peringatan untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah melakukan solat di dekat Ka'bah di dalam Masjidilharam. (HR. Ibnu Abi Hatim)

No comments:

Post a Comment