Thursday, September 29, 2011

Allah tahu apa sahaja yang terdetik dihati manusia...

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani". Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad): "Bawalah kemari keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar". (Al-Baqarah 2:111)

-----------

Tidak! Siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Al-Baqarah 2:112)

-----------

Dan orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani tidak memiliki sesuatu (pegangan)," dan orang-orang Nasrani (juga) berkata. "Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan)," padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka, Allah akan mengadili mereka pada Hari Kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan. (Al-Baqarah 2:113)

ASHABUN NUZUL AYAT 113
Ibnu 'Abbas berkata bahawa suatu saat, kaum nasrani dari Najran dan para rahib Yahudi berdebat di hadapan Rasullullah. Seorang Nasrani, Rafi' bin Huraimalah, berkata, "Kamu tidak berada pada jalan yang benar, kerana menyatakan kekufuran kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya." Kemudian orang Yahudi membantah, "Kamu pun tidak berada di atas jalan yang benar, kerana menentang kenabian Musa dan kitab taurat." Lalu, Allah menjawab perdebatan itu melalui turunnya ayat ini.(HR. Ibnu Abi Ha'tim).

No comments:

Post a Comment