Tuesday, August 23, 2011

Kenapa Iblis di Laknat?

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat,"Sujudlah kamu kepada Adam!". Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. (34:AlBaqarah)

Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesuka hatinu. (tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. (35:AlBaqarah)

Lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan

No comments:

Post a Comment