Tuesday, March 12, 2013

Pusat Latihan 1Malaysia atau 1Malaysia Training Centre


1)    Dari manakah timbulnya idea untuk melaksanakan 1MTC?

Pusat Latihan 1Malaysia atau 1Malaysia Training Centre (1MTC) merupakan satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Jawatankuasa Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) pada 29 Oktober 2012. Projek yang telah diberi pengiktirafan sebagai National Flagship ini bertujuan untuk menggunakan sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang ada di Institut Latihan Awam seluruh Negara dengan mengadakan kolaborasi strategik antara Kementerian dan agensi-agensi awam. Kolaborasi ini membolehkan kemudahan sedia ada di Institut Latihan Awam dikongsi secara menyeluruh dan penggunaannya dapat dioptimumkan.

2)    Apa itu Portal 1MTC?
Portal 1MTC adalah singkatan untuk Portal Pusat Latihan 1Malaysia atau 1Malaysia Training Center (1MTC) yang merupakan gerbang utama kepada informasi perkhidmatan latihan di Institut Latihan Awam (ILA) Kementerian dan agensi Kerajaan.

3)    Bagaimanakah untuk mencapai Portal 1MTC?
Portal 1MTC dapat dicapai melalui www.1mtc.gov.my

4)    Bagaimanakah caj sewaan dikenakan?
Kadar sewaan penggunaan fasiliti yang ditawarkan oleh Institut Latihan Awam (ILA) adalah ditentukan oleh ILA sendiri.

5)    Apakah kemudahan yang boleh diperolehi oleh orang awam pada masa ini?
Antara kemudahan yang boleh ditempah melalui Portal 1MTC adalah seperti dewan, auditorium, gelanggang sukan, bilik kuliah dan lain-lain fasiliti yang ditawarkan oleh Institut Latihan Awam. . Keutamaan penggunaan fasiliti adalah masih kepada Institut Latihan Awam untuk menjalankan program-program mereka sendiri, tetapi sekiranya terdapat fasiliti yang tidak digunakan, ianya akan dibuka untuk tempahan. Institut Latihan Awam akan menentukan kursus dan fasiliti yang boleh dibuka tempahannya kepada agensi Kerajaan, orang awam atau swasta.

No comments:

Post a Comment