Thursday, July 1, 2010

Inovasi Vs Kreativiti

Ramai orang pandai sebut INOVASI dan pandai sebut KREATIVITI. Akan tetapi tidak ramai yang tau dengan yakin apa beza keduanya? Apa yang saya tau (itu pun selepas Bos terangkan), Inovasi ialah suatu produk lama yang dihasilkan dengan cara baru yang lebih mudah, ringkas dan menghasilkan produk yang yang lebih baik mutunya. Manakala kreativiti ialah menghasil produk baru yang sebelumnya produk ini memang tidak ada lagi. kesimpulannya: Inovasi - idea lama ; Kreativiti - idea baru

Kalendar Malaysia Inovatif

6 Ogos 2010: Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif di Jabatan Pendaftaran (Kementerian Dalam Negeri) >>> merupakan satu pertandingan inovasi dan kreativiti dalam penyampaian perkhidmatan di peringkat jabatan-jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang merangkumi dua kategori iaitu kategori pengurusan dan kategori teknikal.

4-9 Ogos 2010 : Pertandingan Solar Car Centre for Education, Training & Research in Renewable Energy & Energy (Cetree) di Negeri Sembilan (Kementerian Pelajaran.

7-8 Ogos 2010 : Karnival Malaysia Inovatif 2010 Zon Selatan di Pagoh, Johor (MOSTI).

8 Ogos 2010 : Program Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket Peringkat Kebangsaan (ANGKASA).

21-30 Ogos 2010 : 1Malaysia Innovation Tournament di Kuala Lumpur (MOSTI & Alpha catalyst Consulting.

Ogos (tbc) : Young Creative Aseans di Labuan, sabah (Yayasan Inovasi Malaysia). >>> merupakan satu program pertandingan dan perkongsian inivasi di antara belia-belia negara ASEAN dan melahirkan satu jaringan perpaduan di kalangan belia negara ASEAN.

No comments:

Post a Comment