Saturday, November 21, 2009

Alangkah Indahnya Jika Jemaah Subuh Seperti Jemaah Jumaat

Kita umat Islam seharusnya bersama-sama berusaha Solat Subuh berjemaah sehingga jemaah Solat Subuh sama ramai dengan Jemaah Solat Jumaat.

Rujuk buku Keajaiban Solat Subuh (The Miracle of Solat Subuh) oleh Dr Raghib Al Sirjani diterjemah oleh Desmadi Saharuddin dan disemak oleh Dr. Mohd Puzhi bin Usop.

Di muka belakang buku tersebut ditulis seperti di bawah:

Sebegitu mulia solat Subuh sehinggakan mengerjakan solat sunat dua rakaat pada waktu melebihi nilai dunia dan segala isinya. Sungguh luar biasa! Pada waktu itu pula para malaikat berganti tugas antara malaikat yang bertugas pada waktu malam dan malaikat yang bertugas pada waktu siang. Betapa mulia waktu ini!

Masihkan kita ingat dengan waktu kehancuran kaum 'Ad dan kebinasaan kaum Tsamud? Masihkah kita ingat dengan peristiwa penaklukkan benteng Tustar yang dikenali sebagai benteng paling kuat di dunia pada masa itu? Masihkah kita dengan kejayaan Quthuz, seorang panglima Muslim yang berjaya menghancurkan kekuatan pasukan Tafar di 'Ain Jaluth? Semua peristiwa penting itu terjadi pada waktu Subuh. Betapa berkah waktu subuh itu!

No comments:

Post a Comment