Friday, June 5, 2009

BUMI MALAYSIA SUBUR UNTUK MAKANAN

Malaysia mempunyai hasil bumi yang banyak. Untuk hidup di dunia ini, yang paling penting ialah makanan dan minuman. Pada pandangan saya Rakyat Malaysia tidak akan mendapat kesan yang ketara akibat kemelesetan ekonomi dunia sekiranya Rakyat Malaysia memanfaatkan hasil bumi Malaysia.

Makanan dan Minuman boleh dihasilkan secara banyak di Malaysia asal sahaja kerajaan boleh mentadbir secara bijak. Oleh yang demikian saya memberi pandangan supaya kerajaan memanfaatkan bumi Malaysia dengan merangka program yang membolehkan bumi di Malaysia mengeluarkan hasil bumi dengan banyak.

Kereta, perabut, landskap & hiasan tiada guna jika Makanan/Minuman tidak ada.

Oleh itu kerajaan perlu merangka program menghasilkan makanan secara bersistematik dan boleh disimpan selama 7 tahun.

No comments:

Post a Comment