Friday, December 12, 2008

ASK & ANSWER

Untuk menjadi seorang yang mempunyai modal insan yang tinggi seseorang haruslah mempunyai ASK & ANSWER. ASK iaitu Attitude, Skills & Knowledge. ANSWER iaitu Apply Non Stop While Everything Right.

Kita mestilah mempunyai gabungan sifat yang baik beserta skills yang berasaskan pengetahuan. Sekiranya gabungan ke tiga-tiga unsur itu tersedia maka hendaklah kita melaksanakan tugas tanpa henti apabila segala-galanya didapati teratur.

No comments:

Post a Comment