Saturday, October 20, 2012

Kini Baru Ku Tahu Kenapa Dalam Quran tak cerita pasal teknologi moden

Kita tahu Al-Quran adalah Qalam Allah. Allah menjadikan AlQuran sebagai dasar dan peraturan untuk diamalkan oleh hambaNya (manusia). Allah juga memilih seorang daripada hambaNya iaitu baginda Muhammad s.a.w. untuk dijadikan tanda aras untuk manusia.

Quran dan hadis tidak menceritakan apa yang sedang berlaku masa kini seperti perkembangan teknologi Internet dan kemudahan peralatan telekomunikasi. Kenapa? Quran dan hadis lebih menitik beratkan soal Aqidah dan ketauhidan kepada Pencipta. Kenapa?

Jawapannya mudah tetapi sukar dilaksanakan...

Senario 1:

Ulama2 lalu iaitu pada zaman dahulu boleh tulis banyak buku walhal pada waktu itu mana ada komputer?
Ulama2 sekarang mana ada yang boleh tulis banyak buku walhal pada masa ini banyak kemudahan moden untuk menulis. Kenapa jadi begini?

Pandangan saya.
Pada zaman itu, penulis boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada penilisan kerana tiada gangguan dari segi pelaksanaan. waktu itu tidak ramai ada handphone. Bila tiada gangguan senanglah penulis nak siapkan buku.

No comments:

Post a Comment