Sunday, November 6, 2011

Peliharalah Hubungan Kekeluargaan

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (ayat 1 surah an-Nisa')
-------------------------------------------------------------------------
Sempena Ibadah Korban ini, hubungan kekeluargaan akan dirapatkan semula. Oleh itu elok kunjung mengunjung sesama insan. Yang jauh didekatkan. Jemputlah mereka ke rumah untuk sama-sama makan daging korban.

No comments:

Post a Comment