Saturday, November 26, 2011

Milik Allah apa yang di langit dan di bumi.

"Dan mereka berkata."Allah mempunyai anak." Mahasuci Allah, bahkan milik-Nyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. (Allah) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya,'Jadilah', maka jadilah sesuatu itu."
(ayat 116-117 Surah Al-Baqarah)

"Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata,"Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda (kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang yakin."
(ayat 118 Surah Al-Baqarah)

Asbabun Nuzul ayat 118
Ibnu 'Abbas memaparkan, bahawa atas ucapan Rafi' bin Huraimalah terhadap nabi:"Jika benar engkau adalah seorang utusan Allah, sampaikan kepada Allah, agar Dia berbicara kepada kami hingga kami mendengar kata-kata-Nya", Allah menurunkan ayat ini. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim).

No comments:

Post a Comment