Saturday, October 29, 2011

Usia Tidak Panjang Tetapi Manfaatnya Banyak

Kalau kita kaji sejarah lampau, Manusia yang hebat tidak perlu usia yang panjang untuk memberi manfaat kepada orang lain.

Misalnya :
Nabi Muhammad s.a.w. wafat dalam usia 63 tahun
Ibnu Sina (tokoh perubatan) meninggal pada usia 57 Tahun.
Muḥammad bin Mūsā al-Khawārizmī (bapa aljabar) meninggal pada usia 70 tahun.
Aminuddin Baki (Bapa Pendidikan Malaysia), meninggal pada usia 39 tahun
P. Ramlee (Seniman Agung Malaysia), meninggal pada usia 44 tahun.
Ibnu Haitham, meninggal pada usia 74 tahun (965M-1039M)

No comments:

Post a Comment