Saturday, October 29, 2011

Lauh Mahfuzh

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah." (22:Al-Hadid)

"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang telah yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri./ (23:Al-Hadid)

No comments:

Post a Comment