Saturday, October 8, 2011

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi

Terjemahan ayat 115 AlBaqarah:
" Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

Ashabun Nuzul ayat 115
Ibnu Umar berkata, "Saat dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Rasul Solat sunat di atas untanya ke mana pun arah unta itu, meskipun tidak menghadap kiblat. Sebagai penjelasan atas kejadian itu, Allah menurunkan ayat ini."(HR, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i).


Terjemahan ayat 116 - 117 AlBaqarah
" Dan mereka berkata, "Allah mempunyai anak.". Mahasuci Allah, bahkan milik-Nyalah apa yang dilangit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya."
" (Allah) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadnya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

Terjemahan ayat 118 AlBaqarah
"Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata,"Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda (kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang yakin.

Ashabun Nuzul ayat 118
Ibnu 'Abbas memaparkan, bahawa atas ucapan Rafi' bin Huraimalah terhadap Nabi:"Jika benar engkau adalah seorang utusan Allah, sampaikan kepada Allah, agar Dia berbicara kepada kami hingga kami mendengar kata-kata-Nya", Allah menurunkan ayat ini. (HR Ibnu Jarir dan Abi Hatim).


Sumber: TAFSIR QURAN Per Kata - Keluaran Maghfirah Pustaka

No comments:

Post a Comment