Tuesday, October 25, 2011

Dan milik Allah timur dan barat

Ayat 115 Surah Al-Baqarah:
"Dan milik Allah timur dan barat. Kemana-mana kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

Ashabun Nuzul ayat 115.
Ibnu Umar berkata,"Saat dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Rasul solat sunat di atas untanya ke mana pun arah unta itu, miskipun tidak menghadap kiblat. Sebagai penjelasan atas kejadian itu, Allah menurunkan ayat ini."(HR. Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i).

"""""""""ALLAH ADA TANPA BERTEMPAT""""""""""

No comments:

Post a Comment