Friday, September 23, 2011

Tidakkah kamu tahu bahawa ALLAH...

Ayat 106:AlBaqarah
"Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"

Ayat 107:AlBaqarah
"Tidakkah kamu tahu, bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah."

Ayat 108:Al-Baqarah
"Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu (Muhammad) seperti halnya Musa (pernah) diminta (Bani Israel) dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus."

Ayat 109:Al-Baqarah
"Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kami menjadi kafir kembali setelah kamu beriman, kerana rasa dengki dalam diri mereka. Maka maafkanlah dan berlapang-dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

No comments:

Post a Comment