Sunday, September 25, 2011

segala kebaikan yang dikerjakan akan mendapat pahala disisi Allah

110:Al-Baqarah
"Dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

No comments:

Post a Comment