Saturday, September 10, 2011

Negeri Akhirat bukan tertentu kepada satu bangsa sahaja....

Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w untuk disampaikan kepada kaum Bani Israel seperti berikut:

"Katakanlah (Muhammad),"Jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar." (ayat 94 Al Baqarah)

"Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, kerana dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim." (ayat 95:AlBaqarah)

"Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (Orang-orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan."(ayat 96:Albaqarah)

Selamat membaca Al Quran & Terjemahannya.

No comments:

Post a Comment