Sunday, August 21, 2011

Tidak ada yang Malaikat tahu melainkan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya

Dan Dia (Allah) ajarkan kepada Adam nama-nama (benda), kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar!". (31:AlBaqarah)

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (32:AlBaqarah)

Dia (Allah) berfirman,"Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!" Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman,"Bukankah telah Aku katakan kepada mu, Bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.?" (33:AlBaqarah)

No comments:

Post a Comment