Sunday, August 14, 2011

AL QURAN BUKAN KARANGAN MANUSIA

Manusia tidak sepatutnya meragui apa yang disarankan di dalam Al Quran sebab Al-Quran adalah daripada Tuhan bukan daripada Manusia. Manusia wajib terima 100%. Perhatikan terjemahan ayat 23 surah al-baqarah yang bermaksud " Dan jika kamu meragukan (al-Quran) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."
Ayat 24 pula, "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu), maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Al-QURAN ADALAH KALAM ALLAH

No comments:

Post a Comment