Sunday, March 20, 2011

Lambakan rumah urut, salah siapa?


Sumber : Mingguan Malaysia 20 Mac 2011. Rujuk: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0320&pub=utusan_malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_01.htm&arc=hive
"Hanya dalam masa tiga hari tinjauan di sekitar Lembah Klang, Mingguan Malaysia memperoleh angka yang mengejutkan - lebih 1,500 rumah urut kebanyakan tidak berlesen dikesan."

SALAH SIAPA? Ulasan saya : siapa yang bertanggungjawab kepada kawasan tersebut? siapa yang diberi tanggungjawab memantau? Siapa yang bertanggungjawab menguatkuasakan peraturan? Siapa taukeh (pemilik), siapakan pekerja? siapakah pelanggan?.

Dari data yang dicerap, buat statistik mengikut kaum.
Pemilik Melayu (?), Cina (?), India (?), lain-lain (?)

Kaum manakah paling ramai jadi Pemilik?
Kaum manakah paling ramai jadi pekerja?
Kaum manakan paling ramai jadi pelanggan?

Majoriti besar yang perolehi tetapi yang menjadi penyokong untuk mendapat majoriti besar terdiri daripada orang-orang yang rosak akhlak, nak buat apa?

No comments:

Post a Comment