Thursday, October 21, 2010

Masuk Angin Keluar Asap

Masuk Angin Keluar Asap adalah satu ungkapan yang merujuk kepada ketiadaan penyelarasan secara Menyeluruh.

No comments:

Post a Comment