Tuesday, June 22, 2010

UNIVERSITI KHUSUS PERLU DIWUJUDKAN

Dulu kita ada Universiti Pertanian. Iaitu satu-satunya universiti khusus untuk pembelajaran dalam bidang PERTANIAN. Akan tetapi ada usaha yang mahukan Universiti tersebut menawarkan kursus2 lain. Maka dari pertanian ditukar kepada PUTRA.

Saya berpandangan kita perlu wujudkan semua Univerti Khusus untuk satu-satu bidang. Biarlah universiti tersebut menjadi pengeluar expertise (pkar-pakar dalam bidang tersebut). Misalnya Universi ICT. Universiti ini hanya fokus kepada bidang ICT. Baik dari penggunaan perisian sedia ada, kita juga berusaha mengajar pelajar supaya membangun perisian sendiri atau chip sendiri. Begitu juga lain-lain bidang. Tujuan kita ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai PENGELUAR PRODUK bukanya hanya pengguna produk.

sama2lah kita fikirkan dan laksanakan.

No comments:

Post a Comment