Thursday, May 20, 2010

YANG BAIK KITA IKUT YANG BURUK KITA TINGGALKAN

Jika Bos kita rela memberi sesi knowledge sharing kepada anak buah, maka seharusnyalah anak buah terutama yang paling kanan juga sanggup untuk berkongsi ilmu dengan staff. jadi saya cadangkan supaya mana-mana organisasi menetapkan seminggu sekali atau dua minggu sekali Sesi Knowledge Sharing yang disampaikan oleh Pegawai-Pegawai Kanan. Tajuk bebas. Dari Modal Insan kepada kerja operasi.

Selamat berkongsi ilmu.

No comments:

Post a Comment