Saturday, March 6, 2010

Sijjin dan 'Illiyyin

"Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin" ,ayat tujuh surat At-Tatfif

"Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'Illiyyin." , ayat 18 surat At-Tatfif

Sijjin ialah nama kitab yang mencatat perbuatan orang2 yang durhaka (jahat).
'Illiyyin ialah kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang berbakti.

Oleh itu marilah kita sama-sama berebut supaya perbuatan kita semuanya dicatat dalam 'Illiyyin'.

No comments:

Post a Comment