Sunday, February 14, 2010

Sekat Iklan Judi Di Akhbar Harian

Saya mengucapkan tahniah kepada pihak berkuasa kerana menghalang iklan rokok dan iklan arak di akhbar-akhbar tempatan. Walau bagaimana pun pada masa ini IKLAN JUDI seperti keputusan Empat Nombor dan seumpamannya secara SMS terlalu banyak di akhbar-akhbar harian. Saya berharap iklan (yang menggalakkan) arak, judi,berhala dan bertenun nasib diharamkan disiar dalam akhbar harian mulai sekarang.

No comments:

Post a Comment