Monday, February 22, 2010

Maklumat Yang Sebenar

"Maklumat yang sebenar adalah terkandung di dalam Kitab Allah."

"Perkataan yang terpenting untuk dipegang ialah patuh kepada ajaran agama."

"Ucapan yang terpuji ialah kata-kata yang mendekatkan diri kepada Allah."

"Ayat-ayat terbaik ialah dari al_Quran"


Sumber : Lahirnya CAHAYA Kebenaran (Sejarah Hidup Nabi Muhammad s.a.w.)--- Keluaran Al-Hidayah.

No comments:

Post a Comment