Saturday, December 5, 2009

Pembangunan Modal Insan diDahulukan, Jati Diri DiUtamakan

Saya ingin menyarankan kepada mana-mana kerajaan supaya membuat perancangan supaya mendahulukan aktiviti-aktiviti pembangunan modal insan kerana ia akan menghasilkan insan yang berkualiti di masa hadapan. Kemudian kita utamakan jati diri insan tersebut.

No comments:

Post a Comment