Tuesday, December 8, 2009

PC atau Notebook kini perlu dijadikan peralatan pejabat wajib

PC atau notebook merupakan satu peralatan perlu untuk menjalankan tugas. Sama seperti kertas, pen, kerusi, meja dan lain-lain peralatan yang diberikan semasa seseorang pekerja melapor diri. Oleh yang demikian saya mencadangkan semua majikan memberikan unit PC atau notebook (salah satu satu sahaja) semasa pekerja tersebut melapor diri.

Jika semua staf ada kemudahan tersebut baharulah kita boleh implementasi penyebaran maklumat melalui internet atau emel. panggilan mesyuarat melalui emel. arahan kerja melalui emel. dan sebagainya.

Harap cadangan ini mendapat perhatian majikan.

No comments:

Post a Comment