Thursday, December 3, 2009

Antara Sebab Bangunan Runtuh atau Jambatan Runtuh

Pada pandangan saya, produk yang dihasilkan tidak bermutu dan tidak berbaloi dengan harganya adalah disebabkan beberapa faktor tetapi di sini cuma saya yakin di antaranya ialah:

Yang menghasilkan produk tersebut bukanlah kontraktor utama yang dapat projek. Skop kerja bagi menghasilkan produk (bangunan misalnya) tersebut biasanya dibuat oleh beberapa sub-kontraktor.

Jika berlaku kecacatan ke atas produk, kita juga tidak boleh menyalahkan sub-kontraktor sebab sub-kontraktor ini dibayar sedikit oleh kontraktor utama. Jika harga tawaran bernilai RM50 juta kepada kontraktor utama. Agaknya hanya 40 peratus sahaja modal (kewangan) sebenar untuk menghasilkan produk tersebut, bakinya adalah untuk belanja kasar. Yang 60% lagi adalah yang akan di gunakan untuk keuntungan kontraktor, belanja situ belanja sini termasuk belanja terima kasih kepada kru projek. Maka apa hasil yang bermutu yang kita harapkan jika begini situasinya?

No comments:

Post a Comment