Tuesday, August 25, 2009

BANYAK BUKU DALAM BAHASA MALAYSIA KINI

Syukur Alhamdulillah kerana di pasaran sekarang ini sudah banyak kita dapati Buku-buku yang ditulis dalam Bahasa Malaysia. Saya galakkan kita membeli dan membaca buku-buku yang mereka sediakan. Cuma saya nak minta para penulis buku supaya menulis dengan informasi yang berpadanan dengan harga yang ditawarkan.

No comments:

Post a Comment