Saturday, July 4, 2009

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) YANG EFEKTIF

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah satu badan khas yang diberi peranan mentadbir satu kawasan sebagai kerajaan tempatan.

Kawasan tersebut biasanya adalah sebuah kawasan penempatan baru yang dirancang yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai Majlis Daerah atau Majlis Perbandaran.

PBT yang efektif ialah yang boleh memajukan dan memakmurkan kawasan kekuasaannya. Ini termasuklah memastikan tiada projek yang terbengkalai di situ. PBT ini juga mestilah mampu untuk membangunkan fasiliti seseuatu kawasan supaya menarik minat orang ramai untuk bermustautin di situ. PBT hendahlah memastikan kawasan bi bawah jajahannya sentiasa bersih dan aman.

PBT tidak boleh sewenang-wenengnya menyaman atau compaund penduduk tanpa terlebih dahulu berusaha untuk membantu penduduk di kawasan jajahannya. Jika ada apa-apa aduan, PBT hendaklah mengadakan musyawarah supaya tidak menganiayai mana-mana pihak.

Gejala rasuah dan duit kopi hendaklah 100% dihapuskan di kalangan anggotanya. Jangan jadikan saman sebagai pendapatan kerajaan. Saya cadangkan saman yang diperolehi di kawasan A atau di Taman A, hendaklah digunakan semula untuk pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

DUIT SAMAN TU PERLU DI PULANGKAN SEMULA UNTUK KEBAIKAN KAWASAN BERKENAAN.

Kalau tak faham tulisan saya boleh tulis dalam ruangan komen, biar saya terangkan.

No comments:

Post a Comment