Friday, July 31, 2009

Mempelajari Islam Melalui Laman Web

Saya ingin mengingatkan pembaca semua supaya berhati-hati mempelajari Islam melalui Laman Web sembarangan. Saya dapati banyak laman web atau blog yang membandingkan antara satu agama dengan satu agama yang lain dibuat secara terbuka sedangkan kesahihan fakta yang diberikan diragui. Oleh itu rujuklah laman-laman yang diyakini sahaja.

No comments:

Post a Comment