Friday, July 24, 2009

HORMATI KEPUTUSAN KERAJAAN

Rakyat seharusnya menghormati keputusan kerajaan sama ada keputusan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Dan saya sangat berharap semua kerajaan hendaklah membuat keputusan yang tepat dan berhemah demi kebaikan rakyat Malaysia. Rakyat DiDahulukan, Prestasi DiUtamakan.

No comments:

Post a Comment