Tuesday, June 23, 2009

3 GURU 1 MURID

Tak sangka di Malaysia ada sekolah yang Nisbah Guru berbanding Murid ialah 3:1. Lihat Utusan Malaysia Muka Surat 14.

"Sekolah hanya ada seorang murid"

No comments:

Post a Comment