Sunday, May 10, 2009

Adakah Warga Asing Dibenarkan Memungut derma dari rumah ke rumah di Malaysia?

Jika Ya, kerajaan haruslah merumus polisi agar warga asing tidak dibenarkan memungut derma. Peraturan ini hendaklah di wartakan serta merta.

No comments:

Post a Comment