Friday, April 10, 2009

Kementerian Teknologi Maklumat dan Multimedia

Dalam keadaan teknologi Maklumat dan Penggunaan Multimedia dalam sistem penyampaian perkhidmatan bagi dalam agensi kerajaan maupun swasta, saya berpendapat elok Kerajaan mewujudkan satu lagi Kementerian iaitu KEMENTERIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN MULTIMEDIA.

Kementerian ini berperanan untuk memajukan industri teknologi maklumat dan multimedia. Polisi dan Keselamatan Maklumat yang dijana dari teknologi tersebut dan penguatkuasaan.

No comments:

Post a Comment