Monday, April 13, 2009

Bersama Mengelak Banjir Kilat

Mengelak banjir bukan bermaksud dari dari tempat yang dilanda banjir. Mengelak banjir bermakna membuang perkara-perkara yang menyebabkan banjir kilat. Banyak faktor banjir kilat berlaku antaranya ialah:

- hujan terlalu lebat dalam tempohmasa yang lama
- Longkang tersumbat
- Perparitan tidak mencukupi untuk menampung air
- Tasik tempat tampung air ditimbus untuk pembangunan
- dan lain-lain

Hujan terlalu lebat tidak boleh kita ubah sebab kita tiada upaya untuk mengubahnya. Longkang tersumbat? ya yang ini kita semua boleh bersama membantu supaya longkang tidak tersumbat. Perparitan? Saya percaya Jabatan Tali Air sudah melaksanakan dengan profesional. Tasik ditimbus? Yang ini bolh juga dielak dengan penguatkuasaan.

So, marilah kita sama-sama buang sampah ditempat yang sepatutnya. Walaupun sehelai rambut kita kutip dijalanraya pastinya ada sumbangan kita terhadap alam sekitar.
CINTAILAH BUMI KITA...

No comments:

Post a Comment