Saturday, January 3, 2009

Ganti "DENDA TIDAK LEBIH" kepada "DENDA SEHINGGA"

Contoh:

"Syarikat yang terbabit boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000.00 untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM 100000.00 untuk kesalahan "...

"Denda tidak melebihi $2000.00 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali."

Bagi menampak impak yang menggerunkan kita patut ubah ayat di atas kepada:

"Syarikat yang terbabit boleh dikenakan denda sehingga RM50,000.00 untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM 100000.00 untuk kesalahan "...

"Denda sehingga $2000.00 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali."

Apa pandangan anda?

No comments:

Post a Comment