Tuesday, December 9, 2008

Rakyat Malaysia Bertugas Di Luar Negara

Saya bangga rakyat Malaysia yang bertugas di Luar Negara kerana rakyat Malaysia yang bertugas di luar negara adalah seorang yang kuat jiwanya. Saya bangga jika yang bertugas itu orang Melayu dan berugama Islam dengan syarat mereka mengamalkan kehidupan Islam yang sebenar. Maknanya orang ini jujur, amanah, dan beriman. Kerajaan seharusnya sponsor rakyat Malaysia supaya setiap negara ada Rakyat Malaysia yang bekerja di sana.

Sebab-sebab yang menyokong pendapat saya adalah seperti berikut:
1) Mereka akan membawa masuk harta kekayaan dari luar ke Malaysia, ini akan menambah hasil dalam negara.
2) Mereka merupakan produk negara apabila dapat menunjukkan sikap pekerja yanga baik.
3) Boleh memberi peluang kerja kepada rakyat yang tingga apabila mereka mengosongkan tempat di Malaysia.
4) Peluang sedara mara dan kawan-kawan melawat mereka di luar negara,

dan macam-macam lagi benefitnya.

No comments:

Post a Comment