Monday, December 8, 2008

Menghentikan projek perumahan di kawasan lereng bukit dan cerun yang berisiko tinggi.

...menghentikan projek perumahan di kawasan lereng bukit dan cerun yang berisiko tinggi.... Statement "yang berisiko tinggi" sepatutnya perlu digugurkan kerana projek perumahan di kawasan lereng bukit dan cerun seharusnya tidak diluluskan terus. Adanya pengecualian kepada yang tidak berisiko tinggi akan menyebabkan "Questionable". Kerana apabila orang melihat pembangunan di lereng bukit atau cerun, orang akan kata mungkin ia tidak berisiko tinggi.

No comments:

Post a Comment