Friday, November 7, 2008

Pembangunan Modal Insan - Wujud Dasar Waktu Bekerja

Modal Insan sangat penting kepada kehidupan sejagat. Bagi meningkatkan Modal Insan bagi setiap individu maka individu tersebut perlu diberi ruang untuk bekerja mencari naf nafkah zahir, diberi ruang untuk mendapatkan nafkah rohaniah, diberi ruang untuk kebajikan bermasyarakat, diberi ruang untuk anak-anak. Bagi mencapai supaya setiap individu dapat meningkatkan modal Insan saya mencadangkan supaya kerajaan mengadakan Dasar Waktu Bekerja.

Antara intipati yang boleh dijadikan polisi ialah

1. Waktu bekerja satu hari hendaklah tidak melebihi 8 jam sehari. maknanya jika seseorang itu bekerja mula jam 8 pagi, dia mesti kena pulang tidak melebihi jam 5.00 petang. Iaitu tidak dibenarkan bekerja lebih masa (tolak 1 jam rehat).

2. Jam 5 petang hingga 8 pagi adalah masa untuk individu itu membuat aktiviti lain iaitu seperti:
- Bersukan
- Mempelajari Ilmu Rohaniah
- Kemasyarakatan (berbual dengan jiran tetangga)
- Mendidik anak

Rasional

Kita bekerja di Pejabat/di Syarikat/di kilang/di Ladang/di tapak pembinaan semuanya itu untuk pembangunan fizikal. Sekiranya pembangunan fizikal ini perlu disiapkan segera, majikan perlulah menambah staff bagi menyelesaikan kerja tersebut dari membebankan hanya seseorang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Beri peluang setiap individu menjalankan aktiviti 2 di atas.

Pembangunan perkara 2 adalah lebih penting bagi meningkatkan Modal Insan. Apbila Insan berkualiti saya berpendapat waktu bekerja 8 jam yang dipolisikan oleh majikan akan lebih memberi output yang tinggi sebab dilaksanakan oleh Insan Berkualiti.

maka fikirkanlah wahai majikan semua.

No comments:

Post a Comment