Saturday, November 15, 2008

CADANGAN MOGOK YANG DI LUAR BATAS KEMAKNUSIAAN NORMAL

Mana-mana cadangan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang salah dan dilarang oleh Yang Maha Pencipta maka pencadang atau pelahir cadangan tersebut adalah seorang yang telah rosak akhlaknya. Beliau atau penyokongnya hendaklah bertaubat dan kembali ke landasan Islam sebenar.

No comments:

Post a Comment