Saturday, September 13, 2008

Mercun dan Bunga Api

Setiap tahun di musim perayaan, mercun dan bunga api menjadi isu. Sebenarnya saya tidak tahu adakah di antara mercun dan bunga api ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Anggapan saya semua jenis tidak boleh dijual dan dimain.

Yang mengherankan saya ramai ialah ramai juga yang menjual bunga api dan mercun di bazar ramadan. Dalam hati saya mercun/bunga api yang mereka jual itu dibenar atau tidak. Saya harap pihak berkenaan (yang mem[unyai authority) dapat mengeluarkan garis panduan kepada rakyat supaya jelas kepada mereka yang mana boleh dibeli dan yang mana tidak boleh dibeli.

No comments:

Post a Comment