Saturday, September 6, 2008

Elaun Warga Negara Malaysia dari Keuntungan Petronas

Saya cadangkan supaya sejumlah dari keuntungan tahunan PETRONAS diberikan kepada rakyat melalui pemberian Elaun Tahunan kepada warganegara Malaysia (Rakyat Malaysia). Diberi selepas pengumumam keuntungan petronas setiap tahun.

Perkiraan Jumlah Elaun.

Warganegara Malaysia = 27,000,000

Cadangan Elaun RM100 seorang.

Jadi peruntukan di perlukan 2,700,000,000 iaitu hanya 2.7 Bilion sahaja.
tau beri RM200 seorang, jadi 5.4 Billion sahaja.

SEMUA RAKYAT DAPAT MANFAAT DARI HARTA BUMU MALAYSIA.

No comments:

Post a Comment