Saturday, August 2, 2008

Sebarkan Perkara Yang Positif, Jangan Sebar Perkara Negatif

Apabila kita mendengar sesuatu kes yang berupa fitnah atau dengar-dengar cakap yang memburukkan seseorang, hendaklah kita diam dan mencari fakta atau bukti-bukti secara senyap tanpa menghebahkan kepada sesiapa pun.

Dan apabila kita mendengar perkara kebaikan hendaklah kita menghebahkannya supaya orang lain dapat manfaat dari kebaikan tersebut.

Kalau kita sebar perkara fitnah bermakna kita sama-sama terlibat dalam fitnah itu.

Jadi fikirlah sendiri oleh semua sama ada individu atau media.

No comments:

Post a Comment