Saturday, August 2, 2008

Labelkan Botol Plastik dengan Amaran

Sebagaimana yang semua maklum, botol plastik banyak grednya. Ada botol plastik yang tidak boleh digunapakai lebih dari sekali. Ada botol plastik yang memang boleh digunakan banyak kali sebab ia dibuat khas untuk bekas air. saya juga difahamkan setiap botol ada ditanda nombor dari 1 hingga 10. Setiap nombor membawa makna kesihatan.

Oleh itu saya cadangkan supaya setiap botol perlu dilabelkan. Di antara label yang dicadangkan ialah "Botol ini jenis pakai buang".

No comments:

Post a Comment